Hướng dẫn rút hồ sơ

I. QUY TRÌNH CHUNG
- Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Bước 2. Nộp hồ sơ tại Văn phòng trường, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.
- Bước 3. Đến thời gian hẹn, cá nhân đến Văn phòng trường để nhận kết quả.
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.
+ Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát sinh có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
II. QUY TRÌNH CỤ THỂ
1. Thủ tục rút hồ sơ thôi học
a) Trình tự
- Bước 1: Cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh đến Văn phòng trường, hoàn chỉnh mẫu đơn xin rút hồ sơ thôi học (theo mẫu 01-BM), nộp cho cán bộ tiếp nhận tại Văn phòng trường.
Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin rút hồ sơ có chữ ký của cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Biên bản làm việc giữa cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Hồ sơ minh chứng kèm theo (nếu có).
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn và hồ sơ kèm theo đơn; sau đó trình PHT phụ trách xử lý ngay hoặc viết giấy hẹn trả kết quả.
- Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ Văn phòng trường để nhận kết quả.
b) Biểu mẫu: Mẫu 01-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
2. Thủ tục tiếp nhận học sinh chuyển đến
a) Trình tự
- Bước 1: Cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh đến Văn phòng trường, hoàn chỉnh mẫu đơn xin chuyển đến (theo mẫu 02-BM), nộp cho cán bộ tiếp nhận tại Văn phòng trường.
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, viết phiếu hẹn trả kết quả và trình PHT phụ trách xử lí:
+ Xét nguyện vọng đăng ký lựa chọn tổ hợp môn học của học sinh chuyển đến, nếu lớp đó còn biên chế thì tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra đánh giá chuyển đổi môn học đối với những môn mà học sinh không học tại nơi chuyển đi (đối với những môn có học tại nơi chuyển đi thì không phải tổ chức đánh giá).
+ Xét nguyện vọng đăng ký lựa chọn tổ hợp môn học của học sinh chuyển đến, nếu lớp đó đủ biên chế (45HS/lớp) thì không tiếp nhận.
- Bước 3: Nếu kết quả đánh giá chuyển đổi môn học đạt trên 5 điểm thì PHT phụ trách trình đơn xin chuyển đến cho Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
- Bước 4: Đúng hẹn cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh liên hệ Văn phòng trường để nhận kết quả.
- Bước 5: Nếu Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đồng ý tiếp nhận, ký vào đơn xin chuyển trường, cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh trở về trường nơi chuyển đi chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định; quét lưu (Scan) hồ sơ thành File có định dạng PDF.
Hồ sơ xin chuyển trường, gồm có:
+ Đơn xin chuyển trường (theo mẫu 2) có đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
+ Bản chính học bạ cấp THPT hoặc bản in học bạ điện tử theo quy định.
+ Bản sao giấy khai sinh.
+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT ghi cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục).
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nơi đi cấp (có xác nhận đã hoàn thành việc chuyển dữ liệu của học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành của trường nơi đi).
+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh đến cư trú (đối với học sinh chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình).
+ Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp (đối với học sinh chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).
- Bước 6: Cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia.
+ Sở GDĐT sẽ cấp giấy giới thiệu về trường THPT công lập nơi đến, khi hồ sơ đảm bảo đúng quy định và được Giám đốc Sở GDĐT chấp thuận.
+ Việc trả kết quả được thực hiện theo hình thức nhận trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương hoặc qua đường bưu điện.
- Bước 7: Cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh nộp hồ sơ đã được Sở GDĐT giải quyết cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng trường.
+ Nếu hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật vào sổ chuyển đến, báo cho viên chức CNTT để cập nhật tăng sĩ số và danh sách lớp; đồng thời báo cáo cho PHT phụ trách để theo dõi.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh tiếp tục hoàn thành hồ sơ.
b) Biểu mẫu: Mẫu 02-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
3. Thủ tục chuyển trường đi
a) Trình tự
- Bước 1: Cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh tự liên hệ xin giấy đồng ý tiếp nhận của trường hoặc trung tâm nơi đến.
- Bước 2: Nếu Hiệu trưởng nơi đến đồng ý tiếp nhận, ký vào đơn xin chuyển trường, cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh mang đơn đó trở lại Văn phòng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu để làm đơn rút hồ sơ, học bạ chuyển trường (theo mẫu 03-BM).
- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, viết phiếu hẹn trả kết quả và trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
- Bước 4: Đúng hẹn cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh liên hệ Văn phòng trường để giải quyết cho rút hồ sơ và cập nhật vào sổ chuyển đi, cấp giấy chuyển trường (theo mẫu 04-BM).
Cán bộ tiếp nhận báo cho viên chức CNTT để cập nhật giảm sĩ số và danh sách lớp; đồng thời báo cáo cho PHT phụ trách để theo dõi.
- Bước 5: Cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia.
- Bước 6: Sau khi có kết quả giái quyết của Sở GDĐT, cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh nộp toàn bộ hồ sơ cho trường chuyển đến để được nhập học.
b) Biểu mẫu: Mẫu 03-BM và 04-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
4. Thủ tục xin nghỉ học và bảo lưu kết quả
a) Trình tự
- Bước 1: Cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh đến Văn phòng trường viết đơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập (theo mẫu 05-BM), nộp cho cán bộ tiếp nhận tại Văn phòng trường.
Hồ sơ gồm có:
+ Đơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập có chữ ký của cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp.
+ Biên bản làm việc giữa cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp.
+ Hồ sơ minh chứng kèm theo (nếu có).
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn và hồ sơ kèm theo đơn; sau đó trình PHT phụ trách xử lý ngay hoặc viết giấy hẹn trả kết quả.
- Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ Văn phòng trường để nhận kết quả.
b) Biểu mẫu: Mẫu 05-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
5. Thủ tục xin học lại
a) Trình tự
- Bước 1: Học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đến Văn phòng trường nộp đơn xin học lại (theo mẫu 06-BM) cho cán bộ tiếp nhận tại Văn phòng trường.
Hồ sơ gồm:
+ Đơn  xin học lại do học sinh và CMHS ký.
+ Học bạ THPT (bản chính).
+ Bằng tốt nghiệp THCS (bản công chứng).
+ Giấy xác  nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.
- Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, hồ sơ kèm theo đơn, viết phiếu hẹn trả kết quả và trình PHT phụ trách xử lí:
+ Xét nguyện vọng đăng ký lựa chọn tổ hợp môn học của học sinh xin học lại, nếu lớp đó còn biên chế thì tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra đánh giá chuyển đổi môn học đối với những môn mà học sinh không học ở lớp học trước (đối với những môn có học ở lớp học trước thì không phải tổ chức đánh giá).
+ Xét nguyện vọng đăng ký lựa chọn tổ hợp môn học của học sinh xin học lại, nếu lớp đó đủ biên chế (45HS/lớp) thì không giải quyết.
- Bước 3: Nếu kết quả đánh giá chuyển đổi môn học đạt trên 5 điểm thì PHT phụ trách trình đơn xin học lại cho Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
+ Nếu trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp THPT thì PHT phụ trách tham mưu Hiệu trưởng lập tờ trình gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.
+ Nếu trường hợp xin học lại tại trường khác thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện thủ tục, hồ sơ như đối với học sinh chuyển trường
Lưu ý: Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới .
- Bước 4. Đúng hẹn học sinh hoặc cha mẹ học sinh liên hệ Văn phòng trường để nhận kết quả.
- Bước 5. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật vào sổ học sinh học lại, báo cho viên chức CNTT để cập nhật tăng sĩ số và danh sách lớp; đồng thời báo cáo cho PHT phụ trách để theo dõi.
b) Biểu mẫu: Mẫu 06-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
Lưu ý: Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới .
6. Thủ tục sao y học bạ
- Bước 1: Học sinh làm đơn xin sao y học bạ (theo mẫu 07-BM), nộp cho cán bộ tiếp nhận tại Văn phòng trường.
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, viết phiếu hẹn trả kết quả, trình PHT phụ trách xử lí và ghi vào sổ lưu.
- Bước 3: Đúng hẹn học sinh liên hệ Văn phòng trường để nhận kết quả.
b) Biểu mẫu: Mẫu 07-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
7. Thủ tục xin cấp lại bảng điểm
a) Trình tự
- Bước 1: Cá nhân đến Văn phòng trường nộp đơn xin cấp lại bảng điểm (theo mẫu 08-BM) cho cán bộ tiếp nhận tại Văn phòng trường.
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, viết phiếu hẹn trả kết quả, trình PHT phụ trách xử lí và ghi vào sổ lưu.
- Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ Văn phòng trường để nhận kết quả.
b) Biểu mẫu: Mẫu 08-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
8. Thủ tục xác nhận đang học tại trường
a) Trình tự
- Bước 1: Học sinh làm đơn xin xác nhận (theo mẫu 09-BM), nộp cho cán bộ tiếp nhận tại Văn phòng trường.
- Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn, viết phiếu hẹn trả kết quả, trình PHT phụ trách xử lí và ghi vào sổ lưu.
- Bước 3: Đúng hẹn học sinh liên hệ Văn phòng trường để nhận kết quả.
b) Biểu mẫu: Mẫu 09-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
9Thủ tục xác nhận kết quả học tập, rèn luyện
a) Trình tự
- Bước 1: Học sinh hoặc cha mẹ học sinh đến Văn phòng trường nộp đơn xin xác nhận kết quả học tập  (theo mẫu 10-BM) cho cán bộ tiếp nhận tại Văn phòng trường.
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, viết phiếu hẹn trả kết quả, trình PHT phụ trách xử lí và ghi vào sổ lưu.
- Bước 3: Đúng hẹn học sinh hoặc học sinh hoặc cha mẹ học sinh liên hệ Văn phòng trường để nhận kết quả.
b) Biểu mẫu: Mẫu 10-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn
10. Thủ tục rút bằng tốt nghiệp THPT
a) Trình tự
- Bước 1: Học sinh hoặc cha mẹ học sinh liên hệ Văn thư trường, xuất trình giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc căn cước công dân, (có họ tên, ngày tháng năm sinh của học sinh cần rút bằng tốt nghiệp).
- Bước 2: Văn thư kiểm tra danh sách, đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc căn cước công dân, nếu hợp lệ cho học sinh hoặc cha mẹ học sinh ký nhận vào sổ cấp phát bằng.
b) Biểu mẫu: Không.
c) Thời gian giải quyết: Ngay khi liên hệ.
11. Thủ tục xác nhận hoàn thành chương trình THPT
a) Trình tự
- Bước 1: Học sinh hoặc cha mẹ học sinh có nhu cầu xác nhận hoàn thành chương trình THPT lớp 12, làm đơn (theo mẫu 11-BM), nộp cho cán bộ tiếp nhận tại Văn phòng trường.
Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn, viết phiếu hẹn trả kết quả, trình Hiệu trưởng xử lí và ghi vào sổ lưu.
Bước 3: Đúng hẹn học sinh hoặc cha mẹ học sinh liên hệ Văn phòng trường để nhận kết quả.
b) Biểu mẫu: Mẫu 11-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
12. Thủ tục giải quyết đơn xin nghỉ phép của học sinh
a) Trình tự
- Bước 1: Cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh liên hệ phòng Giám thị viết đơn xin phép (theo mẫu 12-BM), nộp cho cán bộ tiếp nhận.
- Bước 2: Giáo viên chủ nhiệm liên hệ phòng Giám thị nhận đơn, xem xét và phê duyệt. Đối với trường hợp nghỉ trên 3 ngày, GVCN trình PHT phụ trách xem xét, phê duyệt.
- Bước 3: Giáo viên chủ nhiệm báo cho bộ phận quản lý học sinh (giám thị) để phối hợp theo dõi; đồng thời cập nhật điểm danh vào phần mềm quản lý Vnedu để ghi nhận.
b) Biểu mẫu: Mẫu 12-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.
13. Thủ tục giải quyết cho học sinh về sớm do vấn đề sức khỏe (hoặc lý do bất khả kháng)
a) Trình tự
- Bước 1: Học sinh liên hệ đến phòng Y tế để theo dõi sức khỏe (hoặc trình bày lý do bất khả kháng).
- Bước 2: Nếu vấn đề sức khỏe (hoặc lý do bất khả kháng) không thể tiếp tục học hết buổi học thì cán bộ y tế phối hợp với giám thị liên lạc với cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh đến trường giải quyết.
- Bước 3: Khi có cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh đến trường thì cán bộ y tế cấp giấy về sớm (theo mẫu 13-BM) cho học sinh và ghi vào sổ lưu.
b) Biểu mẫu: Mẫu số 13-BM.
c) Thời gian giải quyết: Ngay khi tiếp nhận sự việc
14. Thủ tục giải quyết đơn xin phép của giáo viên, nhân viên
a) Trình tự
- Bước 1. Giáo viên, nhân viên liên hệ Văn phòng trường viết đơn xin nghỉ phép và bản bàn giao công việc khi nghỉ phép (theo mẫu 21-BM và 22-BM) kèm hồ sơ minh chứng nếu có, nộp cho Tổ trưởng xác nhận đơn.
- Bước 2. Tổ trưởng trình cho PHT phụ trách xem xét, phê duyệt và cấp giấy nghỉ phép đối với trường hợp nghỉ không quá 02 ngày, trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt và cấp giấy nghỉ phép đối với trường hợp nghỉ 03 ngày.
Đối với trường hợp nghỉ trên 03 ngày, tổ trưởng trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt vào đơn và lập tờ trình gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
- Bước 3. Giáo viên, nhân viên nhận giấy nghỉ phép; kế toán lưu sổ nghỉ phép và giải quyết các chế độ có liên quan theo quy định.
b) Biểu mẫu: Mẫu 21-BM và 22-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ khi nhận đơn (Trường hợp nghỉ vì lí do đột xuất bất khả kháng, cá nhân liên hệ qua số điện thoại với người có thẩm quyền để giải quyết; sau đó thực hiện quy trình, bổ sung hồ sơ như trên).  

15. Thủ tục xác nhận đang công tác tại trường (đối với GV, NV)
a) Trình tự
- Bước 1: Giáo viên, nhân viên liên hệ Văn phòng trường viết đơn xác nhận (theo mẫu 23-BM) kèm hồ sơ nếu có, nộp cho Kế toán trường.
- Bước 2. Kế toán kiểm tra nội dung đơn, trình cho PHT phụ trách xử lí và lưu vào sổ xác nhận.
- Bước 3: Giáo viên, nhân viên liên hệ Văn phòng trường để nhận kết quả.
b) Biểu mẫu: Mẫu 23-BM.
c) Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
16. Quy trình đề xuất
a) Trình tự
- Bước 1. Giáo viên, nhân viên liên hệ bộ phận phụ trách viết phiếu đề xuất (theo mẫu 25-BM) kèm hồ sơ nếu có, nộp cho cán bộ tiếp nhận.
- Bước 2. Cán bộ tiếp nhận chuyển phiếu đề xuất cho các bộ phận có liên quan để có ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nội dung đề xuất.
- Bước 3. Cán bộ tiếp nhận trình phiếu đề xuất sau khi đã có ý kiến của các bộ phận có liên quan cho Ban Giám hiệu phụ trách xử lí theo thẩm quyền và lưu vào sổ đề xuất của bộ phận phụ trách.
b) Biểu mẫu: Mẫu 25-BM.
c) Thời gian giải quyết: Tùy theo nội dung đề xuất và tình hình thực tế sẽ quyết định thời gian giải quyết phù hợp.   
Cá nhân giải quyết thủ tục hành chính có thể liên hệ trước qua số điện thoại sau: 02743.827.238 hoặc 02743.838.999./.

Tải mẫu từ Link này : 
https://drive.google.com/drive/folders/1l6w75fr8_rhIQWdtmkkHFv3MERjdjrUa?usp=sharing
Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây